EESTI HAGIJATE KODULEHT

1277079_641367769236197_1156176731_o.jpg

Kinnitatud EKL Volikogul 18. oktoobril 1997   

 • Omistada eesti hagijale, meie ainsale Eesti- ja naaberriikide poolt tunnustatud koeratõule, eristaatus.
 • Ette valmistada ja esitada Eesti Vabariigi Presidendile taotlus eesti hagija kui tõu nimetamiseks Eesti rahvuskoeraks.
 • Ette valmistada ja esitada Rahvusvahelisele Künoloogilisele Föderatsioonile vajalikud materjalid eesti hagija kui Eesti rahvuskoera tõustandardi kinnitamiseks.
 • Ette valmistada ja esitada Eesti Postile ettepanek eesti hagija kui Eesti rahvuskoera kujutisega margi väljaandmiseks.
 • Vaadata läbi Eesti Hagija Tõuühingu põhikiri.
 • Teha Eesti Hagija Tõuühingu põhikirja projekti esitanud aktivistidele ettepanek koos Eesti Kennelliiduga ühisürituse läbiviimiseks. Ühiselt koostada tööplaan, ajakava, leida ja kinnitada teostatavate tööde tarvis kompetentsed isikud.
 • Näha EKL 1998.a eelarves ette vahendeid eesti hagija tõumaterjali dokumentide kogumiseks Eestis, Venemaal, Soomes ja Lätis. Kogutud materjali põhjal koostada tõu dokumentatsioon ning ajalugu.
 • Tõuaktivistidele teha ettepanek ette valmistada ja läbi viia tõu erinäitus. Näituse raames korraldada EKL välimikukohtunikele tõualane seminar. Luua võimalus tõu kohtunikueksami sooritamiseks.
 • Kehtestada kõigile EKL välimikukohtunikele kohustuslik eesti hagija kui rahvusliku tõu tundmine.
 • Patenteerida EKL logo.
 • EKL ajakirjas "KOER" näha ette rubriik "Eesti Hagijas", kus kajastada tõuühingu abil rahvuskoera kohta käivat infot.
 • Valmistada ette ja rakendada 1998 aasta jooksul "Eesti Hagija"- nimeline EKL aastapreemia.